salta ai contenuti

Accordi Internazionali

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri, CRUI, in collaborazione con Cineca.

Per assistenza tecnica:
assistenzamiur@cineca.it

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ministero degli Affari Esteri Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Universitą Straniere partner in accordi con: Polonia

N.UniversitąN. Accordi
1 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 34
2 Uniwersytet Warszawski 20
3 Uniwersytet Gdanski 14
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12
5 Uniwersytet Lódzki 11
6 Uniwersytet Szczecinski 10
7 University of Warsaw 9
8 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie 8
9 Politechnika Gdanska 8
10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 8
11 Politechnika Warszawska 8
12 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 8
13 Uniwersytet w Bialymstoku 8
14 Politechnika Wroclawska 7
15 Uniwersytet Rzeszowski 7
16 Uniwersytet Slaski w Katowicach 7
17 Uniwersytet Wroclawski 7
18 Crakow University of Economics 6
19 Politechnika Lubelska 6
20 Szkola Glówna Handlowa w Warsawie 6
21 Politechnika Lódzka 5
22 Akademia Medyczna we Wroclawiu 4
23 Medical University of Gdansk 4
24 Politechnika Bialostocka 4
25 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu 4
26 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 4
27 Akademia Ekonomiczna Im. KAROLA ADAMIECKIEGO w Katowicach 3
28 Collegium Civitas 3
29 Nicolaus Copernicus University 3
30 Politechnika Slaska (Gliwice) 3
31 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3
32 Uniwersytet Opolski 3
33 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu 3
34 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy 3
35 Uniwersytet Zielonogórski 3
36 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 2
37 Akademia Medyczna Im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU 2
38 Akademia Morska w Gdynia 2
39 Akademia Polonijna 2
40 Krakowska Szkola Wyzsza im. A. Frycza-Modrzewskiego 2
41 Politechnika Opolska 2
42 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2
43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2
44 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2
45 Warszawski Uniwersytet Medyczny 2
46 Wyzsza Szkola Finansow I Bankowosci w Radomiu 2
47 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 2
48 Akademia Ignatianum W Krakowie 1
49 Akademia Leona Kozminskiego 1
50 Akademia Podlaska w Siedlcach 1
51 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Bialej 1
52 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie 1
53 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku 1
54 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1
55 Dolnoslaska Wyzsza Szkola Sluzb Publicznych "Asesor" 1
56 Insitute of low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences 1
57 Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1
58 Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management 1
59 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 1
60 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 1
61 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie 1
62 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu 1
63 Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu 1
64 Politechnika Czestochowska 1
65 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego 1
66 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza 1
67 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach 1
68 Slaska Wyzsza Szkola Medyczna 1
69 Slaska Wyzsza Szkola Zarzadzania im. Gen. Jerzego Zietka 1
70 Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania 1
71 The Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Sciences 1
72 University of Agriculture in Krakow 1
73 University of Economics in Katowice 1
74 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 1
75 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1
76 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie 1
77 Warsaw Agricultural University 1
78 Wyzsza Szkola Administracji Publicznej imienia Stanislawa Staszica 1
79 Wyzsza Szkola Bankowa - Poznan 1
80 Wyzsza Szkola Bankowa - Wroclaw 1
81 Wyzsza Szkola Biznesu Dabrowa Górnicza 1
82 Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci Ostrowiec Swietokrzyski 1
83 Wyzsza Szkola Cla i Logistyki 1
84 Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Informatyczna 1
85 Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji Bytom 1
86 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania - Bialystok 1
87 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania - Warszawa 1
88 Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Józefów 1
89 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka 1
90 Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego 1
91 Wyzsza Szkola Humanitas Sosnowiec 1
92 Wyzsza Szkola Integracji Europejskiej 1
93 Wyzsza Szkola Lingwistyczna 1
94 Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna - Warszawa 1
95 Wyzsza Szkola Technologii Informatycznych - Warszawa 1
96 Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii 1
97 Wyzsza Szkola Zarzadzania - Czestochowa 1
98 Zachodniopomorski Uniwerytet Technologiczny 1