salta ai contenuti

Accordi Internazionali

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri, CRUI, in collaborazione con Cineca.

Per assistenza tecnica:
assistenzamiur@cineca.it

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ministero degli Affari Esteri Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Universitą Straniere partner in accordi con: Polonia

N.UniversitąN. Accordi
1 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 35
2 Uniwersytet Warszawski 20
3 Uniwersytet Gdanski 15
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12
5 Uniwersytet Lódzki 11
6 Uniwersytet Szczecinski 10
7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie 9
8 University of Warsaw 9
9 Uniwersytet Slaski w Katowicach 9
10 Politechnika Gdanska 8
11 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 8
12 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 8
13 Uniwersytet w Bialymstoku 8
14 Politechnika Warszawska 7
15 Politechnika Wroclawska 7
16 Uniwersytet Rzeszowski 7
17 Uniwersytet Wroclawski 7
18 Crakow University of Economics 6
19 Politechnika Lubelska 6
20 Szkola Glówna Handlowa w Warsawie 6
21 Politechnika Lódzka 5
22 Akademia Medyczna we Wroclawiu 4
23 Medical University of Gdansk 4
24 Nicolaus Copernicus University 4
25 Politechnika Bialostocka 4
26 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu 4
27 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 4
28 Akademia Ekonomiczna Im. KAROLA ADAMIECKIEGO w Katowicach 3
29 Collegium Civitas 3
30 Politechnika Opolska 3
31 Politechnika Slaska (Gliwice) 3
32 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3
33 Uniwersytet Opolski 3
34 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu 3
35 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy 3
36 Uniwersytet Zielonogórski 3
37 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 2
38 Akademia Medyczna Im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU 2
39 Akademia Morska w Gdynia 2
40 Akademia Polonijna 2
41 Krakowska Szkola Wyzsza im. A. Frycza-Modrzewskiego 2
42 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza 2
43 University of Economics in Katowice 2
44 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2
45 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2
46 Warszawski Uniwersytet Medyczny 2
47 Wyzsza Szkola Finansow I Bankowosci w Radomiu 2
48 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 2
49 Akademia Ignatianum W Krakowie 1
50 Akademia Leona Kozminskiego 1
51 Akademia Podlaska w Siedlcach 1
52 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Bialej 1
53 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie 1
54 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku 1
55 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1
56 Dolnoslaska Wyzsza Szkola Sluzb Publicznych "Asesor" 1
57 Insitute of low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences 1
58 Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1
59 Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management 1
60 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 1
61 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 1
62 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie 1
63 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie 1
64 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu 1
65 Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu 1
66 Politechnika Czestochowska 1
67 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego 1
68 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach 1
69 Slaska Wyzsza Szkola Medyczna 1
70 Slaska Wyzsza Szkola Zarzadzania im. Gen. Jerzego Zietka 1
71 Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania 1
72 The Institute of Theoretical and Applied Informatics of Polish Academy of Sciences 1
73 University of Agriculture in Krakow 1
74 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie 1
75 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 1
76 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1
77 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1
78 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie 1
79 Warsaw Agricultural University 1
80 Wyzsza Szkola Administracji Publicznej imienia Stanislawa Staszica 1
81 Wyzsza Szkola Bankowa - Poznan 1
82 Wyzsza Szkola Bankowa - Wroclaw 1
83 Wyzsza Szkola Biznesu Dabrowa Górnicza 1
84 Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci Ostrowiec Swietokrzyski 1
85 Wyzsza Szkola Cla i Logistyki 1
86 Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Informatyczna 1
87 Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji Bytom 1
88 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania - Bialystok 1
89 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania - Warszawa 1
90 Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Józefów 1
91 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka 1
92 Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego 1
93 Wyzsza Szkola Humanitas Sosnowiec 1
94 Wyzsza Szkola Integracji Europejskiej 1
95 Wyzsza Szkola Lingwistyczna 1
96 Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna - Warszawa 1
97 Wyzsza Szkola Technologii Informatycznych - Warszawa 1
98 Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii 1
99 Wyzsza Szkola Zarzadzania - Czestochowa 1
100 Zachodniopomorski Uniwerytet Technologiczny 1